Kauko on kaikkialla toimiva, internetpohjainen opetusmenetelmä, joka palvelee ulkomailla asuvia suomalaisperheitä. Kaukopulpetissa kouluikäiset lapset opiskelevat suomalaisen opettajan johdolla videoneuvottelussa ja internetin oppimisympäristössä. Kauko keskittyy suomen ja ruotsin kieleen sekä reaaliaineiden suomalaisiin oppisisältöihin. Kauko tarjoaa palveluaan perheiden lisäksi suomalaisille yrityksille, joilla on työntekijöitä ulkomailla sekä kansainvälisten koulujen kotikielen opetukseen. Opetuksesta vastaa Jyväskylän opetustoimi. Katso ja kuuntele esitys "Mikä Kauko on?" tai tallenna esitys omalle koneellesi (pdf)

Kauko -suomalainen nettipulpetti tarjoaa myös suomi toisena kielenä -opetusta (pdf-esite) kunnille ja kouluille, joissa on vain vähän S2-oppilaita ja pätevän opettajan löytyminen on hankalaa. Opetus räätälöidään oppilaan ja oppilasryhmän kielitaitotason mukaan. Katso ja kuuntele esitys S2 kielen etäopetuksesta tai tallenna esitys omalle koneellesi (pdf). Voit ladata myös S2-esitteen (pdf).

In English